Στόχος μας η Προστιθέμενη Αξία και η σχέση εμπιστοσύνης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου

Mια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία ελέγχου των εσωτερικών λειτουργιών του Φορέα. Προσφέρει μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των ελεγκτικών μηχανισμών και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Υπηρεσίες Καταγραφής Πράξεων με Δημοσιονομικές επιπτώσεις και Αξιολόγηση και Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων

Η SPARK ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και να ξεκινήσει ένα δημιουργικό διάλογο για το πως οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων μπορούν να συνδέσουν την βιωσιμότητα με την κερδοφορία και την ισχυρή απόδοση.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Υπηρεσία Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δαπανών και Πιστοποίησης χρηματικών ενταλμάτων

Αποτελεσματικό Σύστημα Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου
Δείτε περισσότερα εδώ.

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR – Υπηρεσίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην SPARK
παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR
διαθέτουμε μια ομάδα από νομικούς συμβούλους, συμβούλους πληροφορικής, συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιημένους D.P.O, επιθεωρητές ISO 9001 και 27001
έχουμε διασφαλίσει καίριες συνεργασίες
δημιουργούμε εξατομικευμένα πακέτα, που καλύπτουν τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθός σας και τη δραστηριότητά σας.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Υπηρεσίες DPO

Υπηρεσίες σε περίπτωση ορισμού εσωτερικού DPO
Υπηρεσίες σε περίπτωση ορισμού εξωτερικού DPO
Υπηρεσίες υποστήριξης στην επικοινωνία με την Αρχή

Δείτε περισσότερα εδώ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και Βελτιστοποίησης της Λειτουργικότητας σε Φορείς Δημοσίου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την κατάθεση προτάσεων και τη λήψη χρηματοδοτήσεων (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου)
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Δείτε περισσότερα εδώ.