Στην SPARK

  • παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR
  • διαθέτουμε μια ομάδα από νομικούς συμβούλους, συμβούλους πληροφορικής, συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιημένους D.P.O , επιθεωρητές ISO 9001 και 27001
  • έχουμε διασφαλίσει καίριες συνεργασίες
  • δημιουργούμε εξατομικευμένα πακέτα, που καλύπτουν τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθός σας και τη δραστηριότητά σας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες GDPR