Η εταιρεία SPARK ΜΟΝ. ΙΚΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνοντας πληθώρα έργων εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και συμμόρφωσης με τον GDPR, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ